Boj v uzavretých priestoroch
CQB 3

Kurz je zameraný na výuku pokročilejších bojových postupov a taktík v mestskej zástavbe.


Kurzu sa môžu zúčastniť aj záujemcovia bez zbrojného preukazu !!!

Minimálna časová dotácia kurzu: 7 hodín

Podmienky účasti na kurze : absolvovanie kurzu CQB 2

Cena: 70 € (zapožičanie zbrane a výstroja v cene)


Obsah:

  • opakovanie z CQB 1 a 2
  • vstupné haly
  • schodištia
  • komplikovanejšie typy budov
Kontakt

Napíšte nám správu.

Contact