Boj v uzavretých priestoroch
CQB 5

Kurz je zameraný na opakovanie pokročilejších bojových postupov a taktík v mestskej zástavbe.


Kurzu sa môžu zúčastniť aj záujemcovia bez zbrojného preukazu !!!

Minimálna časová dotácia kurzu: 7 hodín

Podmienky účasti na kurze: absolvovanie kurzu CQB 2

Cena: 70 € (zapožičanie zbrane a výstroja v cene)


Obsah:

  • bojové drily v uzavretom priestore
Kontakt

Napíšte nám správu.

Contact