Pištoľ 1

Kurz zameraný na zvládnutie základných manipulácií s krátkou strelnou zbraňou a na mierenú streľbu.

Kurzu sa môžu zúčastniť aj záujemcovia bez zbrojného preukazu !!!

Minimálna časová dotácia kurzu: 7h

Munícia: minimum 100 nábojov

Cena: 70 € (zapožičanie zbrane a výstroja 10 €/deň)


Obsah kurzu:

  • bezpečnostné pravidlá pri práci so zbraňou
  • základné manipulácie s krátkou palnou zbraňou
  • prebitia
  • odstraňovanie závad
  • pohotovostný postoj
  • tasenie zbrane
  • mierená streľba
Priložené fotografie
Kontakt

Napíšte nám správu.

Contact