Pištoľ 2

Kurz zameraný na zvládnutie pokročilejšieho ovládania krátkej strelnej zbrane, využitie krytu a streľbu za pohybu.

Kurzu sa môžu zúčastniť aj záujemcovia bez zbrojného preukazu !!!

Minimálna časová dotácia kurzu: 7h

Podmienky účasti na kurze:  absolvovanie kurzu Pištoľ  1 

Munícia: minimum 150 nábojov

Cena: 70 € (zapožičanie zbrane a výstroja 10 €/deň)


Obsah kurzu:

  • streľba za pohybu
  • streľba na viacero cieľov
  • streľba s využitím krytu
  • kontakt zo strany a zo zadu
Priložené fotografie
Kontakt

Napíšte nám správu.

Contact