Prevencia hrozby nástražných výbušných systémov

Kurz je vedený formou prednášky v power pointe.

Je zameraný na objasnenie problematiky NVS, vysvetlenie reakcií na prítomnosť alebo výbuch NVS.

NA PREDNÁŠKE SA V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDE VYSVETĽOVAŤ VÝROBA ALEBO ZNEŠKODŇOVANIE NVS.

Minimálna časová dotácia kurzu: 6 hodín

Cena: 70 € 

Priložené fotografie
Kontakt

Napíšte nám správu.

Contact