Puška 6
Neštandardné strelecké postoje/prechod na záložnú zbraň

Kurz zameraný na streľbu z neštandardných streleckých postojov a na prechod z dlhej strelnej zbrane  na krátku.

Kurzu sa môžu zúčastniť aj záujemcovia bez zbrojného preukazu !!!

Minimálna časová dotácia kurzu: 7h

Podmienky účasti na kurze: absolvovanie kurzu Puška 1 a Pištoľ 1

Munícia: minimum 150 nábojov

Cena: 70 € (zapožičanie zbrane  výstroja 10 €/deň)


Obsah kurzu:

  • neštandardné strelecké postoje
  • prechod z hlavnej na záložnú zbraň a naopak
Priložené fotografie
Kontakt

Napíšte nám správu.

Contact