Techniky okamžitej reakcie – vozidlo

Kurz je zameraný na výuku pokročilých skupinových bojových postupov vo vozidle a jeho okolí.

Techniky okamžitej reakcie sú jednoduché, rýchle na osvojenie a účinné. Potrebujú  iba minimum signálov a rozkazov pre rýchlu reakciu celej skupiny a umožňujú čeliť väčšine situácií s ktorými sa dá stretnúť počas kontaktu s protivníkom po vyradení vozidla z prevádzky 

Kurzu sa môžu zúčastniť aj záujemcovia bez zbrojného preukazu !!!

Minimálna časová dotácia kurzu: 7h

Podmienky účasti na kurze : absolvovanie kurzu Pištoľ 1, Puška 1, Pištoľ- vozidlo,

Munícia: minimum 100 nábojov do každej zbrane

Cena: 100 € (zapožičanie zbrane a výstroja 10 €/deň)


Obsah:

  • reakcia na kontakt počas presunu vo vozidle
  • núdzové opustenie vozidla
  • taktika skupiny vo vozidle a jeho exteriéri
  • extrakcia raneného z vozidla

Priložené fotografie
Kontakt

Napíšte nám správu.

Contact