Individuálne kurzy

V prípade požiadania môžeme po vzájomnej dohode nastaviť individuálny kurz pre kohokoľvek.

Tak isto je aj možnosť nastavenia súkromného kurzu pre skupinu

Kontakt

Napíšte nám správu.

Contact